• Οργάνωση κηδείας
  • Κανονίζουμε εταιρεία αεροπορικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς,
  • Βοήθάμε στην απόκτηση όλων των συνοδευτικών εγγράφών,
  • Μεταφορά στο αεροδρόμιο ή στο σταθμό,
  • Έλεγχος της φόρτωσης και τη διέλευση στα τελωνεία καθος επίσης βοηθάμε στην ληση όλων των σχετικών θεμάτων και των πιθανών προβλημάτων.
  • Μεταφορά των σώματος σε οποιαδήποτε απόσταση.